ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας» με α/α: 114713

logo-dimos100x100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας» με α/α: 114713

Στο πλαίσιο αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας και αα συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 114713 σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία αποσφράγισης μεταφέρεται λόγω της αποχής των μελών της επιτροπής διαγωνισμού.
Η νέα ημερομηνία θα προκύψει μετά από απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

Ο Προιστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα