ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ/ΔΟ ΤΑΓΑΡΗ
Ταχ. Κώδικας: 53100 – Φλώρινα
Πληροφορίες: ΝΕΟΚΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2385029646
FAX: 238502964

Φλώρινα 22 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ. : 18621

ΘΕΜΑ: Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων παιδότοπων σε νέο καθεστώς.

Έχοντας υπ’ όψη:

  • Την παρ.1 άρθρο 13 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’

Οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’) οφείλουν να προσαρμοσθούν στις διατάξεις της (ημερ. έναρξης ισχύος 08.06.2019). Σε αντίθετη περίπτωση, σφραγίζονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή που χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας .

  • Σε περιπτώσεις που ο παιδότοπος εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά τη σφράγισή του, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. (παρ. 1 άρθρο 13 ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/08.06.2019 τεύχος B’)

Για περαιτέρω πληροφορίες καλείτε τηλεφωνικά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2385029646 κ. Νεοκαζιώτη Μαρία και κ. Γώγου Σοφία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα