Ανακοίνωση τρόπου και τόπου διενέργειας διαγωνισμών

1) Η Επιτροπή Διαγωνισμών Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει ότι η παραλαβή των φακέλων του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2015-2016” θα πραγματοποιηθεί στον προκαθορισμένο χώρο ήτοι στις εργατικές κατοικίες Αγίου Μηνά την Πέμπτη 17/09/2015 και ώρα 10:00π.μ., σύμφωνα με την σχετική απόφαση 1373/2015. 

2) Η Επιτροπή διαγωνισμών Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει ότι η παραλαβή φακέλων και διεξαγωγή του πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” θα πραγματοποιηθεί στις 24/09/2015 και ώρα 10:00π.μ. στα νέα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που στεγάζονται στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, 53100, Φλώρινα).
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 23850 – 44468, 44478, 44524.

Η Επιτροπή διαγωνισμών Δήμου Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα