Αναοίκωση (Διανομή ροδάκινων και νεκταρινιών μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Φλώρινας)

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Φλώρινα, 04-09-2015

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιήσει διανομή ροδάκινων και νεκταρινιών μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Φλώρινας που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ.

Ο χώρος διανομής είναι ταΨυγείαΑγροτικού Συνεταιρισμού Φλώρινας από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αριθμ. πρωτ. 1253/12-08-2015), εν όψει της εφαρμογής του κανονισμού της Ε.Ε. 1031/2014 για συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και της ΚΥΑ με την αρ. πρωτ. 3320/89565 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης &Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Οιωφελούμενοιτης διανομής είναι οι κάτοχοι κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης, με την επίδειξη της παραπάνω κάρτας μαζί με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για να αποδεικνύεται ο αριθμός των μελών της οικογένειας.

Η ποσότητα που θα διανεμηθεί είναι 3,5 κιλά ανά άτομο.

Στο τέλος κάθε διανομής οι αρμόδιες αρχές στέλνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τη λίστα με τους ωφελούμενους που παρέλαβαν προϊόντα και τις ποσότητες αυτών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας−Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΡΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα