Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων προγραμμάτων ΠΑγΟ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη επτά (7) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα προγράμματα “Άθλησης για Όλους” της περιόδου 2023 – 2024.

Αποτελέσματα ανά κωδικό θέσεων:

• 101 (κάντε κλι εδώ)
• 102 (κάντε κλι εδώ)
• 106 (κάντε κλι εδώ)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα