Αποτελέσματα Σ.Ο.Χ. 1/2015

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103, Ειδικότητα : ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ). Κάντε κλικ εδώ.
 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101, Ειδικότητα : ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ). Κάντε κλικ εδώ.
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104, Ειδικότητα : ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ). Κάντε κλικ εδώ.
 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102, Ειδικότητα : ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB). Κάντε κλικ εδώ.
 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 106, Ειδικότητα : ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ). Κάντε κλικ εδώ.
 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 105, Ειδικότητα : ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ). Κάντε κλικ εδώ.
 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 2015. Κάντε κλικ εδώ.
 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 111 2015. Κάντε κλικ εδώ.
 9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 2015. Κάντε κλικ εδώ.
 10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2015. Κάντε κλικ εδώ.
 11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2015. Κάντε κλικ εδώ.

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα