Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2016 (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104, Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Για λήψη του πίνακα αποτελεσμάτων κάντε κλικ εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102, Ειδικότητα : ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 Για λήψη του πίνακα αποτελεσμάτων κάντε κλικ εδώ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103, Ειδικότητα : ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)
Για λήψη του πίνακα αποτελεσμάτων κάντε κλικ εδώ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 2016. Για λήψη κάντε κλικ εδώ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2016. Για λήψη κάντε κλικ εδώ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2016. Για λήψη κάντε κλικ εδώ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2016. Για λήψη κάντε κλικ εδώ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα