Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Κοινότητας Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας για το έτος 2023 και εφ΄ εξής

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο15
Κατεπείγουσας «δια περιφοράς» Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
στις 09 Ιουνίου 2023

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Κοινότητας Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας για το έτος 2023 και εφ΄ εξής» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 40/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού ενημερώθηκε για τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Tην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Κοινότητας Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας για το έτος 2023 και εφ΄ εξής, σύμφωνα με την με αριθμό 40/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, όπως αυτός φαίνεται στην παραπάνω εισήγηση.

Β) Τον ορισμό των κ.κ. Τσακμάκη Παναγιώτη, Αντιδημάρχου Φλώρινας, Φουδούλη-Τζώτζη Σοφίας, Αντιδημάρχου Φλώρινας, Τσουτσούλη Στέφανου, Προέδρου Κοινότητας Αρμενοχωρίου, Δήμου Φλώρινας, Νεοκαζιώτη Μαρίας, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας και Χρηστίδου Μαρίας, Δημοτικής Αστυνόμου της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Φλώρινας. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί η κα Νεοκαζιώτη Μαρία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παραπάνω κανονισμού.
Με τη λήψη της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η με αριθμό 65/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΛΗΩΗΙ-Γ3Γ).

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2023.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Ευαγ. Χάτζιος

Για αναλυτική προβολή της υπ’ αριθμό 108/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κάντε κλικ εδώ (pdf) 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα