Γνωστοποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Φλώρινα, 04.08.2015
Αρ. Πρωτ.: 16248

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη με αριθμό 255/2015 Απόφασή του, επικαιροποιώντας την με αριθμό 433/2009 ΑΔΣ, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Φλώρινας στην περιοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Ακαδημία Φλώρινας). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους σε προθεσμία δεκα πέντε (15) ημερών από τη δεύτερη (;) δημοσίευση της παρούσας γνωστοποίησης στον τοπικό τύπο

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα