Κατανομή αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων στον Δήμο Φλώρινας

Ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης, γνωστοποιεί τα ονόματα των Αντιδημάρχων που θα αναλάβουν καθήκοντα το πρώτο έτος της νέας δημοτικής περιόδου.
Οι Αντιδήμαρχοι, με αλφαβητική σειρά, είναι οι εξής:

  1. Αντωνιάδης Λάζαρος, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  2. Ηλιάδης Δημήτριος, με αρμοδιότητες του καταργηθέντος ΝΠΔΔ.
  3. Θεοφανίδης Δημήτριος, με αρμοδιότητες του αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
  4. Κωνσταντινίδης Νικόλαος, με αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Υπηρεσίας Δόμησης, Δημοτικής Αστυνομίας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης.
  5. Μπέλτσος Αθανάσιος, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
  6. Ρόζας Κωνσταντίνος, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
  7. Φουδούλη – Σοφία Τζώτζη, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού.
  8. Χατζητιμοθέου Βασίλειος, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  9. Χάτζιος Μιχαήλ, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Η θητεία των Αντιδημάρχων ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου 2024 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα