Μήνυμα του Δημάρχου Φλώρινας για την Εργατική Πρωτομαγιά

Η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμών στους διαχρονικούς αγώνες και τις θυσίες των εργαζομένων για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.
Σήμερα, στο γενικότερο πλαίσιο κρίσεων και αβεβαιοτήτων, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να συμβάλλουμε όλοι στην προστασία του ιερού δικαιώματος στην εργασία. Να συμβάλλουμε στη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, αλλά και να αγωνιστούμε για τη δημιουργία νέων, υπό καλύτερες και πιο βιώσιμες συνθήκες.
Ως Δήμος Φλώρινας, μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, επιμορφωτικά προγράμματα νέων δεξιοτήτων και προγράμματα κατάρτισης, στεκόμαστε στο πλευρό κάθε εργαζόμενου και ανέργου, με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια καθενός και καθεμιάς εντός μιας δίκαιης και ισορροπημένης κοινωνίας ανθρωπίνων αξιών.

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα