ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2003 και όσοι είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Φλώρινας καθώς επίσης και στις Δημοτικές Ενότητες: Κάτω Κλεινών Μελίτης και Περάσματος, ανεξάρτητα από τη Δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους, υποχρεούνται οι ίδιοι ή ένας γονέας να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από 15/01/2019 έως τις 29/03/2019, στο Δημαρχιακό κατάστημα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 97 στο ισόγειο, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τις 08:00 π.μ., έως τις 14:00.
Κατά την προσέλευσή τους οι άρρενες πρέπει να έχουν μαζί τους την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα, εφόσον προσέλθουν οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές ταυτότητες τόσο των ιδίων όσο και των τέκνων τους.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Όλγα Μούσιου Μυλωνά

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους του άρρενες που φοιτούν στο σχολείο τους και εφόσον τα Μητρώα Αρρέων τους βρίσκονται στο Δήμο Φλώρινας και στις Δημοτικές Ενότητες: Κάτω Κλεινών Μελίτης και Περάσματος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα