Οριστικό μητρώο ωφελούμενων στο πλαίσιο σεμιναρίων ανέργων του Δήμου Φλώρινας.

Ο Δήμος Φλώρινας στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας» (κωδ. MIS 5179784), ανακοινώνει το οριστικό μητρώο ωφελούμενων.

Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα