Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει πως με την απόφαση ΥΠ 790/27-5-2024 του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρατείνεται η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στη σχετική πλατφόρμα που έχει τεθεί σε λειτουργία, των υπόχρεων της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους, από 31 Μαΐου 2024 σε 30 Ιουνίου 2024.
Επισημαίνεται πως οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον καθαρισμό του οικοπέδου τους, καθώς και να προχωρήσουν σε καταγγελία για ακαθάριστα οικόπεδα μόνο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας που είναι αναρτημένη στο https://akatharista.apps.gov.gr/.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα