Παράταση υποβολής αιτήσεων, ενστάσεων & αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς

Αποφασίστηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έως και τα οριστικά αποτελέσματα, για το Πρόγραμμα της Δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.
Ακολούθως, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας της ΕΕΤΑΑ ΑΕ προς τους εν δυνάμει ωφελούμενους, διαμορφώνεται ως εξής:

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων – Αποτελέσματα

 

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – ΑποτελέσματαΗμερομηνίες
Υποβολή Αιτήσεων20/6-16/7/2023
Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων19/7/2023
Υποβολή Ενστάσεων20-24/7/2023
Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων28/7/2023

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα