Παραχώρηση αιθουσών, κλειστού γυμναστηρίου και λοιπών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Φλώρινας

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 30-7-2015

Παρακαλούνται οι Αθλητικοί Σύλλογοι του Δήμου Φλώρινας, οι οποίοι για τις ανάγκες τους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τους χώρους των Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ Φλώρινας κατά την αθλητική περίοδο 2015-2016, όπως υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις (αναφέροντας τον αιτούμενο χώρο και τις ώρες) στο γραφείο του ΝΠΔΔ (Σ.Σ.Ιωαννίδη, Φλώρινα 53100) έως τις 10 Αυγούστου 2015.
Καταθέσεις αιτήσεων μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου χώρου στον ενδιαφερόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 23850 23584 / 26474 εσωτ.3 (κ. Παπαδοπούλου Σοφία).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα