Περίληψη απόφασης 108/2024 “Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108/2024
ΤΑΚΤΙΚΗΣ «δια ζώσης» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΤΙΣ 20/05/2024

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η με αριθμ. 108/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με τίτλο «Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024», σύμφωνα με τις με αριθμ. 210/2024 και 229/2024 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

Α) Ο παρών κανονισμός αποτελείται από τα παρακάτω άρθρα:
Άρθρο 1: Νομικό Πλαίσιο
Άρθρο 2: Σκοπός
Άρθρο 3: Πλαίσιο λειτουργίας
Άρθρο 4: Ορισμοί
Άρθρο 5: Χωροθέτηση, αριθμός και διαδικασίες τοποθέτησης πωλητών
Άρθρο 6: Ειδικότερα θέματα
Άρθρο 7: Βεβαίωση δραστηριοποίησης
Άρθρο 8: Απόδοση θέσεων
Άρθρο 9: Έγκριση συμμετοχής-Βεβαίωση δραστηριοποίησης
Άρθρο 10: Γενικές υποχρεώσεις Δήμου
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις συμμετεχόντων
Άρθρο 12: Λούνα Παρκ
Άρθρο 13: Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο εμποροπανηγύρεως
Άρθρο 14 :Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών
Άρθρο 15: Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 16: Κυρώσεις
Άρθρο 17: Απαγορεύσεις
Άρθρο 18: Επιτροπή ελέγχου τήρησης όρων κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης
Άρθρο 19: Εκδηλώσεις πολιτιστικού αθλητικού χαρακτήρα
Άρθρο 20: Τελική Διάταξη
Άρθρο 21: Ισχύς

Β) Τον ορισμό κ.κ. Χάτζιου Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας & Υπευθύνου λειτουργίας και συντονισμού δράσεων του Γραφείου Εθελοντισμού (Πρόεδρος), β) Φουδούλη-Τζώτζη Σοφίας, Αντιδημάρχου Δ/νσης Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Φλώρινας, γ) Τσουτσούλη Στέφανου, Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας, δ) Νεοκαζιώτη Μαρίας, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας, και ε) Χρηστίδου Μαρίας, Δημοτικής Αστυνόμου της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Φλώρινας. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί η κα Μούσια Δήμητρα, υπάλληλος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παραπάνω κανονισμού.
Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμό 108/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, αντίγραφο της οποίας έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείο Φλώρινας) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια».

Ο Πρόεδρος
Του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
Κωνσταντίνος Π. Μαραγγός

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα