Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης Δ.Ε. Φλώρινας

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντάχθηκε στον Πυλώνα Ανάπτυξης 1 “Πράσινη Μετάβαση” το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης Δ.Ε. Φλώρινας Δήμου Φλώρινας”, συνολικού προϋπολογισμού 1.907.050 ευρώ και με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑΦ.
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης οικιακών καταναλώσεων, με δυνατότητα απομακρυσμένης ανάγνωσης των ενδείξεων και των συναγερμών στο σύνολο των υδατοπαροχών των δικτύων ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Φλώρινας και στην εγκατάσταση σταθερού δικτύου επικοινωνίας, ώστε η ΔΕΥΑΦ να ενημερώνεται άμεσα στην περίπτωση διαρροών και άλλων κρίσιμων καταστάσεων.
Συνολικά θα τοποθετηθούν 2.600 τοπικοί σταθμοί ελέγχου κατανάλωσης σε υφιστάμενες υδατοπαροχές ή/και υδρομετρητές.
“Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που φέρνει την ΔΕΥΑΦ στη νέα εποχή, θωρακίζει τις υποδομές της και ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας” ανέφερε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα