Προβολή επιχειρήσεων στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας

Η ψηφιακή μορφή του Δήμου Φλώρινας αναβαθμίζεται με την κατασκευή μιας ανανεωμένης και πιο λειτουργικής ιστοσελίδας, που σύντομα θα βρίσκεται στη διάθεση του διαδικτυακού κοινού. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας και επιθυμώντας την περεταίρω προβολή και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας, προσφέρεται η δυνατότητα προβολής των τοπικών επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος.
Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία οι τοπικές επιχειρήσεις να προβληθούν πέραν του τοπικού και σε ένα ευρύτερο κοινό, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες τους και μάλιστα δωρεάν. Ταυτόχρονα δημιουργούνται ευκαιρίες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και ενίσχυσης της απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τη Δευτέρα 03/07/2023, στέλνοντας τα στοιχεία τους στο mail: polprote@cityoflorina.gr.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα