11.05.2022 – 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αναγκαστικές εκταφές στο κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου”

logo-dimos100x100

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΦΕΣ
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας καλεί τους συγγενείς των θανόντων – που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα – οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως Του Κυρίου» της Φλώρινας – και των οποίων δεν έχει κινηθεί διαδικασία ανακομιδής οστών, όπως προσέλθουν στο χώρο που στεγάζεται (5o χλμ. Επαρχ. οδού Φλώρινας – Πρώτης, κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου”) ή να επικοινωνήσουν (τηλ.:2385025790, 2385044917) μέχρι την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους ως προς τον προγραμματισμό εκταφής.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ΣΥΖΥΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΦΗΣ

Σαρρής

Τριαντάφυλλος

Τραϊανός

13.07.1992

Χατζηλίας

Κλεάνθης

Αριστομένης

04.11.1992

Μπέλκα

Βασιλική

Θεόδωρος

25.05.1992

Φιλιππίδης

Γεώργιος

Φίλιππος

17.08.1992

Τάλης

Παντελής

Ιωάννης

19.07.1992

Φιλιππίδου

Σοφία

Γεώργιος

23.05.1992

Τσερεκτσιάδης

Γεώργιος

Κωνσταντίνος

14.07.1992

Παρακαλούνται όσοι είναι υπόχρεοι συγγενείς και δεν έχουν προσέλθει στο Γραφείο Κοιμητηρίων, να προσέλθουν άμεσα αφού πρώτα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να ενεργήσουν για την ανακομιδή (εκταφή).
Η υπηρεσία έχει εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών (αποστολή επιστολών, γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του δημοτικού κοιμητηρίου, τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου).
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφ’ όσον δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους των συγγενών των θανόντων, θα κινηθεί διαδικασία αυτεπάγγελτης εκταφής, σε εφαρμογή του Άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ΑΔΑ:ΨΘ5ΤΩΗΙ-ΘΡ8).

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα