ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – 1ος Κατάλογος Οικοπέδων –Αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη των πυρκαγιών έτους 2023.Κυρώσεις σε όσους Ιδιοκτήτες δεν συμμορφώνονται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα,12 Ιουλίου 2023

 

Θέμα: 1ος Κατάλογος Οικοπέδων –Αυτεπάγγελτοι καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη των πυρκαγιών έτους 2023.Κυρώσεις σε όσους Ιδιοκτήτες δεν συμμορφώνονται.

 

Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει ότι θα προβεί σε αυτεπάγγελτους καθαρισμούς ιδιωτικών οικοπέδων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Ο συνολικός καθαρισμός των οικοπέδων ξεκίνησε πρώτα από αυτά που ανήκουν στον Δήμο (τα οποία και καθάρισε) και στη συνέχεια σειρά έχουν τα ιδιωτικά, εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν προχώρησαν από μόνοι τους στον καθαρισμό τους (όπως είναι υποχρεωμένοι).

Καλεί

τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν ΑΜΕΣΑ στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις), αποκλαδώσεις/κοπές επικίνδυνων δέντρων, καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν ΑΜΕΣΑ (ως εκπρόθεσμες).
Για αποφυγή της εκτέλεσης αυτεπάγγελτου καθαρισμού και επιβολής προστίμων, οι ιδιοκτήτες πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2385044917 ώστε να αποφασισθεί το χρονοδιάγραμμα καθαρισμού με την αρμόδια υπηρεσία.
Ο Δήμος Φλώρινας δεν θα προβεί σε εκ νέου ειδοποίηση τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/ΑΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμόΠεριγραφή θέσης οικοπέδου/ τεμαχίου γης
1.        47 089 06 08 057 / 0 / 0Κρήτης 8, Φλώρινα
2.        47 089 11 10 047 / 0 / 0ΤαγματάρχουΝαούμ 6Α, Φλώρινα
3.        47 089 22 03 070 / 0 / 0Σαπουντζή Τ. 8, Φλώρινα
4.        47 089 13 10 203 / 0 / 0Αγίου Γεωργίου 22, Φλώρινα
5.        47 089 23 14 008 / 0 / 0Καπετάν Καούδη 21, Φλώρινα
6.        47 089 21 07 001 / 0 / 0Ανώνυμος, Τσιφλίκι Ο.Τ. 358 τμήμα, Φλώρινα
7.        47 089 22 06 009 / 0 / 0Λαμπράκη Δ. 34, Φλώρινα
8.        47 089 22 05 018 / 0 / 0Λαμπράκη Δ. 45, Φλώρινα
9.        47 089 06 02 009 / 0 / 0Βοσπόρου 1, Φλώρινα
10.    47 089 15 02 022 / 0 / 0Στεφ. Δραγούμη 20, Φλώρινα
11.    47 089 12 09 049 / 0 / 0Μητροπόλεως 6, Φλώρινα
12.    47 089 12 09 041 / 0 / 0Μητροπόλεως 8, Φλώρινα
13.    47 089 05 11 024 / 0 / 0Γιαννιτσών 20, Φλώρινα
14.    47 089 11 01 049 / 0 / 0Λεωφ. Αρριανού 23Α, Φλώρινα
15.    47 089 15 03 004 / 0 / 0Παύλου Μελά 72, Φλώρινα
16.    47 089 06 05 026 / 0 / 0Δοξάτου 12 – 14, Φλώρινα
17.    47 089 27 01 011 / 0 / 0Αγ. Παρασκευής 30, Φλώρινα
18.    47 089 05 02 074 / 0 / 0Λεωφ. Ολυμπιάδος 68, Φλώρινα

 

Τα κατασταλτικά μέτρα που προβλέπονται είναι το τελευταίο μέσον που θα χρησιμοποιήσει η δημοτική αρχή και μόνο εκεί που οι εγκαλούμενοι επιδείξουν πλήρη αδιαφορία.
Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΕΚ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα