ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας για ορκωμοσία.

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φλώρινα, 19/08/2019
Αρ. Πρωτ.: -18253-
  
  

Θέμα: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας για ορκωμοσία.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11/2019, απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φλώρινας, [οδός Δημάρχου Αναστασίου Σούλα (πρώην οδός Γυμναστηρίου)], στις 28/08/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄μ., ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4555/2018, ορκωμοσία.

 

Ο Εκλεγείς Δήμαρχος
Φλώρινας

Βασίλειος Γιαννάκης

 
 Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα