Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Φλώρινας

Ο προϋπολογισμός έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας ψηφίστηκε με την αριθμ. 545/2015 απόφαση Δ.Σ.και εγκρίθηκε με την α.π. 66541/2971/26-01-2016 ανττίστοιχη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Για αναλυτική προβολή του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας έτους 2016 κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα