Τροποποίηση και Εναρμόνιση του Κανονισμού Λαϊκών Αγορών Φλώρινας με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) ως προς το άρθρο 18 παρ. 1, 12, 13, 14, 15» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 41/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο17
Τακτικής «μεικτής» Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
στις 27 Ιουνίου 2023

Στην Φλώρινα, σήμερα, 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄μ.μ., συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΣ 66/2020), κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως του κου Προέδρου, με αριθμό πρωτ. 27865/23-06-2023, η οποία επιδόθηκε νομίμως. Ο Δήμαρχος Φλώρινας κος Βασίλειος Γιαννάκης ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα -17- μέλη από το σύνολο των -32- Δημοτικών Συμβούλων, ο κος Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.

12ο ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και Εναρμόνιση του Κανονισμού Λαϊκών Αγορών Φλώρινας με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) ως προς το άρθρο 18 παρ. 1, 12, 13, 14, 15» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 41/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Για αναλυτική προβολή της υπ’ αριθμό 122/2023 απόφασης δημοτικού συμβουλίου κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα