ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Δήμος Φλώρινας με την 397/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 64639/3819/3-12-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, θα προχωρήσει στην χορήγηση Αδειών υπαιθρίου πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

Οι άδειες που θα χορηγηθούν είναι

α) Άδειες πλανοδίου εμπορίου Τύπου Β’ 5 (πέντε ) για κινητές Καντίνες

β ) Άδειες στάσιμου εμπορίου 4 (τέσσερις) για στάσιμες Καντίνες στα εξής σημεία

1) ΔΑΚ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2)ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3)ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
4)ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
γ )Άδειες στάσιμου εμπορίου 11 (έντεκα ) για την πώληση λοιπών
προϊόντων (στάσιμοι μικροπωλητές) στα εξής σημεία

1) ΚΥΚΛΟΣ –Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ προς Ι. ΑΡΤΗ
2) ΚΥΚΛΟΣ – >> προς 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
3) ΚΑΝΤΙΩΤΗ (ΚΥΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
4) ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ-ΓΩΝΙΑ ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ
5) ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & Ν. ΧΑΣΟΥ ( ΣΤΑΜΕΛΟΣ)
6) ΠΛ. Γ. ΜΟΔΗ (καλαμπόκι1η)
7) ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ)
8) ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΛΙΤΗΣ
9) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
10) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
11) ΠΛ. Γ. ΜΟΔΗ (καλαμπόκι2η)
Στις παραπάνω θέσεις θα εκθέτουν τα προϊόντα τους σε πάγκους που δεν θα περνούν τα 3 μέτρα

Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 1 του Ν. 2323/1995

Μπορούν να καταθέσουν την Αίτησή τους έως τις 31/01/2014.

Πληροφορίες και έντυπα δικαιολογητικά δίνονται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Φλώρινας που στεγάζεται επί της οδού ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
( αρμόδιοι υπάλληλοι Νεοκαζιώτη Μαρία και Παπάς Δημήτριος στο τηλέφωνο 2385044515).

Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΒΙΔΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα