Κατηγορία: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

THUMBNAIL

Αποφάσεις

{iframe width=”700px” height=”850px” scrolling = “auto” frameborder = “0” src=”http://egov.cityoflorina.gr/ddp/faces/decisions/ViewDecisions.jsp” }{/iframe}

THUMBNAIL

Προφίλ Χρήστη

{iframe width=”650px” height=”800px” scrolling = “auto” frameborder = “0” src=”http://egov.cityoflorina.gr/ddp/faces/authorization/UpdateCitizenUserProfile.jsp” }{/iframe}

THUMBNAIL

Εγγραφή Χρήστη

{iframe width=”650px” height=”800px” scrolling = “auto” frameborder = “0” src=”http://egov.cityoflorina.gr/ddp/faces/authorization/CreateCitizenUser.jsp” }{/iframe}

THUMBNAIL

Ανάκτηση Κωδικού

{iframe width=”650px” height=”800px” scrolling = “auto” frameborder = “0” src=”http://egov.cityoflorina.gr/ddp/faces/authorization/RestoreUserPassword.jsp” }{/iframe}