05.09.2019 – Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Φλώρινα 28 / 08 / 2019
Αρ. Πρωτ.: 18976

ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με προϋπολογισμό # 2.611.267,49 € # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Οδοποιίας, με προϋπολογισμό # 2.105.860,88 € # (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα).

Για αναλυτική προβολή της περίληψης της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (docx).

Για λήψη του τεύχους και των σχετικών εγγράφων της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (rar) και εδώ (rar).

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Νικόλαος Δούμτσης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα