02.04.2019 – Πρόσκληση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 5η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 4 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 12 –
Φλώρινα, 01 Απριλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στo Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 5η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως σχετικά με:

  • Γνωμοδότηση σχετικά με Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στον Δήμο Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα