Κατηγορία: Προσκλήσεις Συμβουλίου Δημ.Κοινότητας Φλώρινας

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας ην 06η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 17 – ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 90 –   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ…

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας την 1η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 15 – ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 81 – Φλώρινα, 27 Οκτωβρίου 2023  …

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας την 3η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 14 – ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 77 – Φλώρινα, 29 Σεπτεμβρίου 2023  …

THUMBNAIL

Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 13 – ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 71 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ…

THUMBNAIL

31.03.2023 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στις 04 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 15:00΄ – 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 5 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: -35   Φλώρινα, 31/03/2023     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

27.02.2023 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στη 01 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες 15:00΄ – 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 3 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: -20-   Φλώρινα, 24 Φεβρουαρίου 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

25.11.2022 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στη 01 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 15:00΄ – 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 20 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: -83 –   Φλώρινα, 25 Νοεμβρίου 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89 Ν.…

THUMBNAIL

10.11.2022 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στις 14 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 15:00΄ – 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 19 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: -78 –    Φλώρινα, 10 Νοεμβρίου 2022   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89…

THUMBNAIL

20.10.2022 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στις 24 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 15:00΄ – 18:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 18 –ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 73    Φλώρινα, 20 Σεπτεμβρίου 2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ(Άρθρα 88&89 Ν.…