04.02.11-Πρόσκληση Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Φλώρινας Α.Π.02/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 03 Φεβρουαρίου 2011
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ. : – 03 –    
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 02 –  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, κάντε κλικ εδώ

Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Φλώρινας 

Κωνσταντίνος Ρόζας 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα