09.10.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 12 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 17:00΄ – 18:00΄ σε τακτική συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 13 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 39 -.
 

Φλώρινα, 08 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) με τη χρήση τηλεφώνου, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 12 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 17:00΄ – 18:00΄ και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

  1. «Προτάσεις Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας στο πλαίσιο της συγκρότησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Φλώρινας».

Η ψήφος σας (θετική, αρνητική ή αποχή από την ψηφοφορία με δήλωση «παρών»), να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση koinflo@cityoflorina.gr, αυθημερόν (σχετ. η εγκύκλιος με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ).
Σημειώνεται ότι η μη αποστολή της ψήφου ή της δήλωσης αποχής από την ψηφοφορία, με τον παραπάνω τρόπο, καθιστά το μέλος ΑΠΟΝΤΑ.
Η αποστολή της ψήφου ή τοποθέτησής σας αποδεικνύει τη συμμετοχή σας στην «δια περιφοράς» συνεδρίαση και επομένως δεν απαιτείται η υπογραφή των πρακτικών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ρόζας Χ. Κωνσταντίνος

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα