11.07.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 15η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 8 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 22 –

Φλώρινα, 11 Ιουλίου 2019
  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩ ΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

Π ρ ο ς :
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας κ.κ. :
1) Τσουμίτα Ευανθία
2) Ηλιάδη Γεώργιο
3) Σταυρίδη Παύλο
4) Δεμίρ Ευαγγελή
5) Πολοζιάνη Αναστασία
6) Χατζηχρήστου Αναστάσιο
7) Χάτζιο Μιχαήλ
8) Μαντουλίδη Βενιαμίν
9) Χατζηευφραιμίδη Ευθύμιο
10) Νοταρά Νικόλαο

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στo Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 15η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα του Π.Β. του Γ. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» με αριθ. άδειας 22/2014 και γνωστοποίησης 1116794-28/06/2019, που βρίσκεται στη Φλώρινα, στην Πλατεία Γ. Μόδη αριθ. -15-.
2) Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή του δικτύου διανομής Τηλεθέρμανσης επί των οδών της πόλης της Φλώρινας, στο πλαίσιο του υποέργου «Αγωγός μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια» του έργου «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα