13.08.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 13 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 13:00΄ – 14:00΄ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 11 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 34 –
 

Φλώρινα, 13/08/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) με τη χρήση τηλεφώνου, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 13 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 13:00΄ – 14:00΄ και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης.
Ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η έκδοση της απόφασης και η δημοσίευση της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες μετά την έκδοση της απόφασης της Κοινότητας Φλώρινας προκειμένου οι εργασίες από τον ανάδοχο του έργου να μπορούν ξεκινήσουν εντός του καλοκαιριού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ρόζας Χ. Κωνσταντίνος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα