14.06.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 7 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 18 –

Φλώρινα, 14 Ιουνίου 2019
  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩ ΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/10)

Π ρ ο ς :
Τα μέλη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας κ.κ. :
1) Τσουμίτα Ευανθία
2) Ηλιάδη Γεώργιο
3) Σταυρίδη Παύλο
4) Δεμίρ Ευαγγελή
5) Πολοζιάνη Αναστασία
6) Χατζηχρήστου Αναστάσιο
7) Χάτζιο Μιχαήλ
8) Μαντουλίδη Βενιαμίν
9) Χατζηευφραιμίδη Ευθύμιο
10) Νοταρά Νικόλαο

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στo Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα της Κ.Α. του Δ. με ΚΑΔ 56,10 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ» και με αριθ. γνωστοποίησης 1103688, που βρίσκεται στην Φλώρινα, στην Λεωφόρο Κων/νου Καραμανλή αρ. -3-.
2) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα του Μ.Δ. του Ε. με ΚΑΔ 56,10 «ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» και με αριθ. γνωστοποίησης 1044564, που βρίσκεται στην Φλώρινα, στην οδό Αντιπάρου αρ. -2-.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 
 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα