26.09.2014 – Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Φλώρινας, Γραφείο Αντιδημάρχων, (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα