30.06.2022 – Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 15:00΄-18:00΄

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.:10
ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ.: 45

  Φλώρινα, 30 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Άρθρα 88&89 Ν. 3852/)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» (άρθρο 184 του Ν. 4635/ με τ η χ ρήση τηλεφώνου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ΄ 87) , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 80 και 89 του Ν .4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και την με αριθμ. 380 39456/15-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠ . στις 30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 15:00΄-18:00΄ και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ρόζας Χ. Κωνσταντίνος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα