Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (ΤΚΦ)

Επιβάλλονται σε όλα τα στεγασμένα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται από τη Δ.Ε.Η. 

Ο ΤΚΦ καθορίζεται από τον τύπο : Εμβαδόν (Καθαρά τ.μ.) Χ συντελεστής ΤΚΦ έτους.

Ο συντελεστής ΤΚΦ για οικία είναι 2,10 και για κατάστημα 4,20 σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 363/2009 απόφαση το Δ.Σ.  

 

Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Με τον Ν. 3345/05 άρθρο 5 τα κενά-κλειστά και μη ηλεκτροδοτούμενα αποδεδειγμένα απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών Τελών από 01-07-2005 και μετά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα