Κατηγορία: Δημοτικά Τέλη

THUMBNAIL

Τέλος Διαφήμισης

Τα τέλη διαφήμισης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 334/2007 απόφαση του Δ.Σ. είναι : 1) 1,15€/τ.μ. την εβδομάδα στην κατηγορία…

THUMBNAIL

Τέλος χρήσης υπεδάφους πεζοδρομίων

Το τέλος χρήσης υπεδάφους πεζοδρομίων αφορά περιπτώσεις όπου λειτουργούν αντλίες υγρών καυσίμων και καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 335/2007…

THUMBNAIL

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται στα πάσης φύσεως ακίνητα εκτός εκείνων που ανήκουν στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι και εργοταξιακοί χώροι,…