Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται στα πάσης φύσεως ακίνητα εκτός εκείνων που ανήκουν στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι και εργοταξιακοί χώροι, δημόσια ιδρύματα κλπ). Βαρύνει τον, κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα. 

Το τέλος ακίνητης περιουσίας καθορίζεται από τον τύπο: 

Εμβαδόν Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστή παλαιότητας Χ Συντελεστή ΤΑΠ (0,00025).

Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ για ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται. Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή της ΔΕΗ, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους γίνεται με βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. Οι κατάλογοι αυτοί συντάσσονται με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαμβάνουν και τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υπόχρεους, με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι και οι κοινότητες ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν

Έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ 

Για την έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ χρειάζεται η προσκόμιση του τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού της ΔΕΗ του ακινήτου σε φωτοαντίγραφο και το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου.

Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, προσκόμιση εγγράφου από τη ΔΕΗ για το από πότε είναι κομμένος ο μετρητής που ηλεκτροδοτεί το εν λόγω ακίνητο και το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα