Τέλος χρήσης υπεδάφους πεζοδρομίων

Το τέλος χρήσης υπεδάφους πεζοδρομίων αφορά περιπτώσεις όπου λειτουργούν αντλίες υγρών καυσίμων και καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 335/2007 απόφαση του Δ.Σ. είναι : 25€/τ.μ. ανά έτος.  

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα