Τα τέλη διαφήμισης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 334/2007 απόφαση του Δ.Σ. είναι :

1) 1,15€/τ.μ. την εβδομάδα στην κατηγορία Α' του Νόμου 1900/1990.

2) 132€/τ.μ. ανά έτος για φωτεινές πάνω σε στέγες και με ηλ/κές εφημερίδες.  

3) 90€/τ.μ. ανά έτος για φωτηνές πάνω σε οποιουσδήποτε χώρους.  

4) 63€/τ.μ. ανά έτος για φωτεινές πάνω σε στέγες ή δώματα.  

5) 7€/τ.μ. τον μήνα για διαφημίσεις μέσα σε οχήματα κ.λ.π.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα