Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

 

Δικαιολογητικά

 Διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Αρμόδια Υπηρεσία : Μητρώο Αρρένων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1. Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας για αυτόν που απεβίωσε. Εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα

2. Αντίγραφο της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για όσους κηρύσσονται σε Αφάνεια.

3. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα