Κατηγορία: Μητρώο Αρρένων

THUMBNAIL

Εγγραφή Αδήλωτου Τέκνου Γεννημένου στο Εξωτερικό – Κάτοικου Εξωτερικού

  Δικαιολογητικά Εγγραφής Αδήλωτου Τέκνου Γεννημένου στο Εξωτερικό – Κάτοικου Εξωτερικού    Αρμόδια Υπηρεσία : Μητρώο Αρρένων     Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022 1η περίπτωση Καθορισμός ηλικίας μέσω…

THUMBNAIL

Επανεγγραφή Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

  Δικαιολογητικά  Επανεγγραφής Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων Αρμόδια Υπηρεσία : Μητρώο Αρρένων Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022 1.  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 2.  Αίτηση του ενδιαφερομένου…

THUMBNAIL

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

  Δικαιολογητικά Διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων Αρμόδια Υπηρεσία : Μητρώο Αρρένων Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022 1. Αίτηση 2. Αστυνομική Ταυτότητα 3. Πιστοποιητικό Δημοτολογίου  4. Υπεύθυνη Δήλωση…

THUMBNAIL

Έκδοση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

  Δικαιολογητικά Έκδοσης  Πιστοποιητικού  οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία Αρμόδια Υπηρεσία: Μητρώο Αρρένων Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου Σημείωση: Μπορεί να ζητηθούν επιπλέον…