Εγγραφή Αδήλωτου Τέκνου Γεννημένου στο Εξωτερικό – Κάτοικου Εξωτερικού

 

Δικαιολογητικά

Εγγραφής Αδήλωτου Τέκνου Γεννημένου στο Εξωτερικό – Κάτοικου Εξωτερικού

   Αρμόδια Υπηρεσία : Μητρώο Αρρένων    
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1η περίπτωση

Καθορισμός ηλικίας μέσω πρεσβείας ή προξενείου με διεύθυνση κατοικίας στο Εξωτερικό. Αν η γέννηση έχει δηλωθεί στο προξενείο εντός 90 ημερών, καθορισμός δεν χρειάζεται.

 

2η περίπτωση

Οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των γεννηθέντων στο εξωτερικό, μεταφράζονται και καταχωρίζονται στο Ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών, εφ' όσον ο πατέρας είχε την ελληνική ιθαγένεια πριν τη γέννηση του παιδιού του.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα