Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων Υιοθετημένου τέκνου

 

Δικαιολογητικά

 Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων Υιοθετημένου τέκνου

    Αρμόδια Υπηρεσία : Μητρώο Αρρένων    
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1. Αίτηση

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα