Έκδοση Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

 

Δικαιολογητικά

Έκδοσης  Πιστοποιητικού  οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Αρμόδια Υπηρεσία: Μητρώο Αρρένων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

Σημείωση: Μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα