Ανοίγμα Οικογενειακής Μερίδας Λόγω Γάμου

Δικαιολογητικά

Ανοίγματος Οικογενειακής Μερίδας Λόγω Γάμου

Αρμόδια Yπηρεσία: Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Αστυνομική Ταυτότητα

2. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο ίδιος ο αιτών

3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ/ ΟΤΕ (2) τελευταίων ετών

5. Πιστοποιητικό Γέννησης για μεταδημότευση

6. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα