Κατηγορία: Δημοτολόγιο

THUMBNAIL

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Δικαιολογητικά Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Αρμόδια Yπηρεσία: Δημοτολόγιο  Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015 1. Aίτηση 2. Αστυνομική ταυτότητα 3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ / ΟΤΕ

THUMBNAIL

Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

  Δικαιολογητικά Έκδοσης  Πιστοποιητικού Γέννησης Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015 1. Αίτηση 2. Αστυνομική Ταυτότητα Σημείωση: Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Δήμο, όπου…

THUMBNAIL

Δήλωση Γέννησης / Βάπτισης / Θανάτου

  Δικαιολογητικά Δήλωσης Γέννησης /  Βάπτισης /  Θανάτου Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο    Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015 1. Αστυνομική ταυτότητα 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης / βάπτισης/ γάμου/…

THUMBNAIL

Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών

  Δικαιολογητικά Διόρθωσης Ηλικίας Γυναικών Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015   1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (που να έχει συνταχθεί μέσα σε 90 μέρες…

THUMBNAIL

Έκδοση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκων

Δικαιολογητικά  Έκδοσης Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκων Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο    Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015 1. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα 2. Πιστοποιητικό γέννησης 3. Πρόσφατη φωτογραφία Σημείωση: Προϋπόθεση…

THUMBNAIL

Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

  Δικαιολογητικά Διόρθωσης Κυρίου Ονόματος Αρμόδια Υπηρεσία : Δημοτολόγιο    Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία έχει καταχωριστεί η μεταβολή του κυρίου…

THUMBNAIL

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

  Δικαιολογητικά  Έκδοσης  Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο    Τηλέφωνο Επικοινωνίας :2385351015 1. Αστυνομική ταυτότητα 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου 3. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 δυο…

THUMBNAIL

Διόρθωση Τόπου Γέννησης και Θρησκεύματος

  Δικαιολογητικά Διόρθωσης Τόπου Γέννησης και Θρησκεύματος Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο    Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015 1. Αίτηση 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει καταχωριστεί το…