Διόρθωση Στοιχείων

 

Δικαιολογητικά

Διόρθωσης Στοιχείων

Αρμόδια Υπηρεσία : Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

Α. Επώνυμου και πατρώνυμου

1. Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα του

2. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησής του

3. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Β. Μητρώνυμου

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως της μητέρας του
2. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησής του
3. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Γ. Διόρθωση Ληξιαρχικών στοιχείων, θρησκεύματος, προσθήκη ή   διόρθωση τόπου γέννησης

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησηςβάπτισης
2. Βαπτιστικό, αν πρόκειται για θρήσκευμα
Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα