Διόρθωση Τόπου Γέννησης και Θρησκεύματος

 

Δικαιολογητικά

Διόρθωσης Τόπου Γέννησης και Θρησκεύματος

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Αίτηση

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει καταχωριστεί το προς διόρθωση στοιχείο, με όλες τις μεταβολές

3. Αστυνομική ταυτότητα

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα